Logowanie administratora - 192.168.0.1

Wybierz język:

adres IP 192.168.0.1

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź 192.168.0.1 Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

Zaloguj sie 192.168.0.1


1. Jak się zalogować 192.168.0.1 ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą 192.168.0.1 adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://192.168.0.1 lub 192.168.0.1 w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP 192.168.0.1 ?

192.168.0.1 to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

Jaki jest adres 192.168.0.1

3. Co to są domyślne dane logowania 192.168.0.1 ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP 192.168.0.1 to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin


Common IP Addresses
Xuống cuối trang